Mark Van Bergh Photography | 2012 DMAW Awards Gala

Photographs from DMAW's Awards Gala November 28 at the National Press Club in Washington, D.C.

DMAW Best of Direct Gala 11-28-12-001

DMAW Best of Direct Gala 11-28-12-001

DMAW Best of Direct Gala 11-28-12-002

DMAW Best of Direct Gala 11-28-12-002

DMAW Best of Direct Gala 11-28-12-003

DMAW Best of Direct Gala 11-28-12-003

DMAW Best of Direct Gala 11-28-12-004

DMAW Best of Direct Gala 11-28-12-004

DMAW Best of Direct Gala 11-28-12-005

DMAW Best of Direct Gala 11-28-12-005

DMAW Best of Direct Gala 11-28-12-006

DMAW Best of Direct Gala 11-28-12-006

DMAW Best of Direct Gala 11-28-12-007

DMAW Best of Direct Gala 11-28-12-007

DMAW Best of Direct Gala 11-28-12-008

DMAW Best of Direct Gala 11-28-12-008

DMAW Best of Direct Gala 11-28-12-009

DMAW Best of Direct Gala 11-28-12-009

DMAW Best of Direct Gala 11-28-12-010

DMAW Best of Direct Gala 11-28-12-010

DMAW Best of Direct Gala 11-28-12-011

DMAW Best of Direct Gala 11-28-12-011

DMAW Best of Direct Gala 11-28-12-012

DMAW Best of Direct Gala 11-28-12-012

DMAW Best of Direct Gala 11-28-12-013

DMAW Best of Direct Gala 11-28-12-013

DMAW Best of Direct Gala 11-28-12-014

DMAW Best of Direct Gala 11-28-12-014

DMAW Best of Direct Gala 11-28-12-015

DMAW Best of Direct Gala 11-28-12-015

DMAW Best of Direct Gala 11-28-12-016

DMAW Best of Direct Gala 11-28-12-016

DMAW Best of Direct Gala 11-28-12-017

DMAW Best of Direct Gala 11-28-12-017

DMAW Best of Direct Gala 11-28-12-018

DMAW Best of Direct Gala 11-28-12-018

DMAW Best of Direct Gala 11-28-12-019

DMAW Best of Direct Gala 11-28-12-019

DMAW Best of Direct Gala 11-28-12-020

DMAW Best of Direct Gala 11-28-12-020